Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi - Specialist uddannelse for psykologer - kurser i emotionsfokuseret terapi (EFT), Personcentreret Terapi, Fokusering mm. - Supervision
Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi - Specialist uddannelse for psykologer - kurser i emotionsfokuseret terapi (EFT), Personcentreret Terapi, Fokusering mm. - Supervision
Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi - Specialist uddannelse for psykologer - kurser i emotionsfokuseret terapi (EFT), Personcentreret Terapi, Fokusering mm. - Supervision
Videreuddannelse, kurser og supervision tilbydes for psykologer inden for Perspncentreret og Oplevelsesorienteret Psykotearpi - Person Centered and Experiential Psychotherapy (PCE)
IPCOPT
Ringstedgade 10
Baghuset
4000 Roskilde
ipcopt@gmail.com
tlf. 20841884
.
Ny uddannelse i Emotions Fokuseret Terapi i 2015


Der planlægges at starte 2 dages grundkursus i Emotions Fokuseret Terapi (EFT) med Professor Robert Elliott fra Stratclyde University, Skotland. Nærmere information kommer snart.

Interesserede kan henvende sig på ipcopt@gmail.com

____________________________________

KURSUS:

FOKUS PÅ FØLELSER

Følelser er primært gavnlige for os, for vores overlevelse og evne til at orientere os i verden. Gennem oplæg, videodemonstration og praktiske øvelser skal vi arbejde med kernen i emotionsfokuseret terapi, nemlig oplevelse, fordybelse og udtryk af følelser i terapi.

Psykoterapiforskning udført af Les Greenberg, Ph.D og andre psykologer har vist at en tilpas emotionel intensitet og oplevelsesmæssig dybde i løbet af psykoterapisessioner har sammenhæng med større udbytte af terapien. Deltagerne vil på kurset få gennemgået følelsernes funktioner i psyken, typer af følelser og emotionelle processer i psykoterapi. Vi skal arbejde praktisk med identifikation af typer af følelser ved procesdiagnose, hvor primære, sekundære, instrumentelle, adaptive og maladaptive følelser identificeres, samt identifikation af personer der er over- eller underreguleret emotionelt. Vi kommer ind på emotionelle køreplaner, som styrende systemer i sindet og på dysfunktionelle emotionelle processer. I det praktiske øvelser vil vi bekæftige os med emotionel intensitet og oplevelsesmæssig dybde, terapeutiske arbejde med de identificerede emotionelle tilstande og processer, samt terapi med både smertefulde og dårlige følelser.

En emotionsfokuseret tilgang kan integreres med den terapiform du allerede arbejder med og kan give dig effektiv fokus på din klienters følelsesliv.

Underviser: Aut. psykolog Niels Bagge
Tid: Fredag 21. november 2014 kl. 9.00 - 16.00
Sted: IPCOPT, Ringstedgade 10, Baghuset, 4000 Roskilde
Deltagere: Max. 12 psykologer
Pris: 1.600 kr. ex. moms
Tilmelding: ipcopt@gmail.com eller tlf. 20841884
_______________________________________

KURSUS:

STOLEDIALOG

Stoledialog-metoden er hentet fra Fritz Perls gestaltterapi og integreret i emotionsfokuseret terapi sammen med Carl Rogers relationelle tilgang, Gendlins fokusering og andre primært humanistiske psykologiske oplevelsesorienterede metoder. Leslie Greenberg, Ph.D har identificeret 3 typer af stoledialoger, som er beskrevet deltajeret og fundet effektive i outcomeforskning. Ved at lade klienten udspille indre konflikter i en imaginær dialog aktiveres følelser, selvoplevelse og tanker i transformerende oplevelsesorienteret proces.

På kurset vil der være oplæg om teori, forskning og praksis ved: Stoledialog ved selvkritisk split, empty chair dialog ved uafsluttet situationer, og 2-Stole udspilning ved selvafbrydende split. Videodemonstration af især 2-stoledialog ved udført af Les Greenberg. Stor del af dagen vil være reserveret til at øve 2-stolsdialog, så deltagerne kan begynde at praktisere denne i deres terapi.

Stoledialogerne er terapeutiske opgave markørguidede interventioner, som kan integreres i din foretrukne terapeutiske metode.

Underviser: Aut. psykolog Niels Bagge
Tid: Lørdag 6. december 2014 kl. 9.00 - 16.00
Sted: IPCOPT, Ringstedgade 10, Baghuset, 4000 Roskilde
Deltagere: Max. 12 psykologer
Pris: 1.600 kr. ex. moms
Tilmelding: ipcopt@gmail.com eller tlf. 20841884

_______________________________________


Tidligere deltagere har sagt:

"Niels Bagges grundkursuskursus i EFT er givende selv for den mere erfarne bruger af EFT. Niels formår med sin store baggrundsviden, varierede øvelser og rolige måde at være på, at skabe et læringsrum hvor viden uddybes og integreres til gavn og forbedret kvalitet i egen praksis."

"Et rigtig godt kursus med en god stemning. Der var en god fordeling mellem praktiske øvelser, teoretisk gennemgang og dialog. Som erfaren psykolog, der har arbejdet meget med kognitiv terapi i de senere år var det godt at få genopfrisket mine basalkliniske kontaktfærdigheder og samtidig træne konkrete metoder til at arbejde mere emotionsfokuseret. Jeg gik hjem og brugte metoderne med succes med det samme.
Niels Bagge er som person en værdig repræsentant for den klientcentrerede tradition og skabte en god og ligeværdig atmosfære, hvor dialog og det menneskelige møde kom til at fylde mere end i de fleste andre tilsvarende kurser."


_______________________________________


SUPERVISION:
EmotionsFokuseret Terapi (EFT)
Format:
Individuelt og grupper
Supervisor: Niels Bagge, Aut. psykolog, spec. psykoterapi
Kontakt: ipcopt@gmail.com & tlf. 20841884
_______________________________________
.
.
Opdateret
9.10.2014
Presentations from PCE2014 conference in Buenos Aires


My two presentation for download:

THE CORE CONTIONS IN EMOTION FOCUSED THERAPY

THE EXPLOARTION OF INNER SPACE