Aut. Psykolog Niels Bagge
IPCOPT
Ringstedgade 10
Baghuset
4000 Roskilde
ipcopt@gmail.com
tlf. 20841884
.
Hvorfor skal jeg vælge PCE-uddannelsen?

1. PCE-uddannelsen har et højt faglige niveau med internationale eksperter

PCE uddannelsen er på postgraduat niveau og har undervisere, der er specialister på hvert deres område. De fleste af underviserne er ansat på universiteter i Europa eller Canada sideløbende med klinisk praksis. PCE udannelsen er dermed på et højt internationalt niveau med de stærkeste lærerkræfter fra ind- og udland.

2. PCE-uddannelsen lærer dig en effektiv psykoterapeutisk metode

PCE-terapi har vist sig effektiv i forhold til en lang række psykiske problemstillinger for voksne og unge (Elliott, R., Greenberg, L.S. & Lietaer, G. (2004): Research on experiential psychotherapies. In K.J. Lambert (ed.), Bergin & Garfiels Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (5th edition) (pp. 493-539) New York: Wiley)

I den seneste metaanalyse af metodens effektivitet har den vist sig lige så effektiv som kognitiv terapi, når bone fida PCE-terapier sammenlignes med kognitiv terapi. Men sammenlignes emotionsfokuseret terapi (EFT) med kognitiv terapi, er EFT mest effektiv (Elliott, Robert & Freire, Elisabeth (2010): The effectiveness of personcentered and experiential psychotherapies. A review of the meta-analysis. In Coper, Watson & Hölldampf (2010): Person-Centered And Experiential Therapies Work.,Ross-on-Wye, GB: PCCS BOOKS)

3. PCE-uddannelsen indeholder alle nødvendige timer til specialistuddannelsen i psykoterapis "lange forløb"

Du får alle nødvendige timer af specialiseringsdelen af specialistuddannelsen i psykoterapi ("det lange forløb"), så du ikke skal ud og finde fx egenterapi at supplere med, som måske ikke passer timemæssigt. Det er en "samlet pakke".

4. PCE-uddannelsen er del af en stor, gammel psykoterapi-tradition

PCE-terapi tog sin begyndelse med Carl Rogers klientcenterede terapi tilbage i 1940'erne. I dag findes et stort netværk af psykoterapeuter uddannelsessteder, universiteter, faglige foreninger, forlag, tidskrifter mm. i alle verdensdele med tusindvis af udøvere. Når du tager PCE-uddannelsen bliver du en del af en stor levende og ressourcefuld tradition, som er i fortsat udvikling.

5. PCE-uddannelsen har et humanistisk menneskesyn og værdier

Du kommer til at deltage i et træningsmiljø, hvor personens fænomenologiske oplevelsesverden anses som værdifuld i sig selv uden fortolkninger eller forklaringer. Personen betragtes som en helhed, der ikke skal reduceres til sine bestanddele, men forstås og anerkendes i sin hele unikke eksistens. Personens egenbestemmelse og egen vej i livet respekteres og anerkendes i terapien. Ligesom forskellighed og lighed mellem mennesker vægtes højt. Der er en tiltro og erfaring med menneskets iboende tendens til psykologisk vækst og retning i livet, som understøttes i PCE-terapiens terapeutiske metode, og kan lede frem til større grad af autentisk tilstedeværelse, som en "fuldt fungerende person" med større åbenhed for oplevelse, større grad af eksistentiel autentisk tilstedeværelse i "det som er" her og nu, samt større tillid til egen organisme, især egne følelser.

6. Du får en psykoterapi uddannelse for psykologer

Det akademiske og psykologfalige niveau er sikret med postgraduat-kvalificerede psykologuddannede undervisere, der er eksperter på hver deres område. Du uddanner dig sammen med fagfæller.

7. PCE-uddannelsen er intensiv

PCE-uddannelsen varer knapt 1½ år, men rummer de nødvendige timer til undervisning, supervision og egenterapi, både til godkendelse i DP og for at kunne udøve PCE terapi.

8. PCE-uddannelsen giver valuta for pengene.

Det er et stort antal udenlandske universitetsansatte undervisere, som varetager al undervisning, færdighedstræning, supervision og egenterapi (ikke kun udvalgte mindre dele)
Der er 2-3 trænere tilstede ved undervisning og færdighedstræning
Der er god tid både til undervisning og pauser.
Der er færre rejseudgifter, da undervisningen er samlet over flere dage ad gangen.
Flere kursusmaterialer udleveres f.eks. artikler, præsentationer mm.

9. Du får træning i 3 psykoterapeutiske metoder i en uddannelse

Du får et grundlæggende kursus med supervision i klassisk klientcenteret terapi, hvor Rogers effektive relationelle faciliterende forholdemåde med empati, accept og ægthed som terapiens bærende elementer sammen med tilliden til klientens udviklingspotentiale og respekt for klientens oplevelsesverden (klienten er ekspert på sig selv!). Oven i det kommer et kursus med supervision, hvor du bruger grundlaget fra klassisk klientcentreret terapi suppleret med den personcentrede terapis fokus på vækst og den fuldt fungerende person, autenticitet (at være den du er) og terapeutens brug af sig selv i terapien. Yderligere får du en fuld uddannelse i Leslie Greenbergs, Robert Elliotts og Jeanne Watsons emotionsfokuseret terapi (EFT), hvor den personcentrerede relationelle holdning danner grundlag for EFT's oplevelsesorienterede "terapeutiske opgaver". Du får kurserne EFT 1 og EFT 2, som de udbydes af Greenberg i Canada og Elliott-Watson i Skotland, og slipper dermed for at rejse udenlands efter disse uddannelser. Oven i alt dette er der et egenterapeutisk gruppeforløb efter PCE-terapiernes metoder, terapeutiske holdninger og menneskesyn, hvor du på egen sjæl kan opleve PCE-terapiernes gavnlige effekt.

Velkommen til den danske PCE-uddannelse for psykologer!


.
.