Aut. Psykolog Niels Bagge
IPCOPT
Ringstedgade 10
Baghuset
4000 Roskilde
ipcopt@gmail.com
tlf. 20841884
.
Hvad er PCE-terapi?

PCE-psykoterapi består af de psykoterapier, som har deres rødder i Carl Rogers Klientcentrerede Psykoterapi. Det er en psykoterapi-tradition inden for den humanistiske familie af psykoterapier. I menneskesynet inden for PCE lægges der vægt på klientens unikke fænomenologiske oplevelsesverden, respekten for klientens selvbestemmelse og tillid til klientens iboende væksttendens.

PCE-psykoterapier er grundlæggende relationelle og tager udgangspunkt i Rogers terapeutiske holdning, hvor empati, ubetinget positiv anerkendelse og autenticitet bibringer klienten et terapeutisk klima, hvor klienten kan vokse og udvikle sig emotionelt og personligt. I dag har den empatiske relation med god arbejdsalliance i en varm ægte relation vist sig at være en af de mest effektive faktorer i psykoterapi.

PCE-psykoterapierne har siden Rogers klientcentrerede terapi tilføjet nye elementer f.eks. større fokus på klientens vækst og fulde funktion. Men også en lang række oplevelsesorienterede metoder, som Gendlinds fokusering og en lang række oplevelsesorienterede metoder inden for EFT, hvor bl.a. gestalt terapeutisk stolearbejde er en af dem. EFT er en humanistisk psykoterapi-integrativ metode, som samler de primære relationelle og oplevelsesorienterede metoder i PCE-traditionen til en metode, hvor terapeuten dialektisk veksler mellem at "følge" klienten empatisk relationelt og "lede" klienten ved at foreslå oplevelsesorienterede teknikker til at fordybe og bearbejde emotionelle problemstillinger, der opstår i terapien fra øjeblik-til-øjeblik, men hele tiden empatisk afstemt med klienten. EFT er en markør guidet terapi, hvor klient markører (reaktioner) angiver mulige terapeutiske teknikkers anvendelse.

PCE-terapier er grundlæggende emotionsfokuserede terapier, hvor kontakt med, fordybelse af, udtryk af og ejerskab af følelser er primært. Følelser betragtes som grundlæggende sunde og som vigtige i vores psykiske funktion, som guide for vores handling. Som en pendant hertil er klassisk klientcentreret terapi med sin ikke-dirigerende tilgang udelukkende fokuseret på klientens oplevelsesverden uanset hvad den indeholder i respekt for og i tillid til klienten herunder også klientens følelser.

PCE-terapi er forskningsmæssigt undersøgt fra sin start i 1940'erne og har vist sig effektiv overfor en lang række psykologiske problemstillinger. Samtidig har den vist sig effektiv i forhold til andre psykoterapier herunder kognitiv terapi. Når emotionsfokuseret terapi er blevet sammenlignet med kognitiv terapi, har EFT vist sig mest effektiv (Elliot & Freire, 2010)

I PCE-terapier går "hård" videnskabelig undersøgt effektivitet hånd i hånd med "bløde" humanistiske værdier.


.